Naslovna  >  Pravila programa
O nama
Super Kartica d.o.o. je pokretač programa lojalnosti Super Kartica (u daljem tekstu: Super Kartica) i izdavač lične Super Kartice (u daljem tekstu: Kartica) za sve registrovane korisnike, koja ostaje u njenom vlasništvu. Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče Karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa Super Kartice. Korisnik Super Kartice može postati svaka punoletna osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji koja Super Kartici d.o.o. putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za Super Kartica program (u daljem tekstu: Pristupnica).
Podaci korisnika navedeni u Pristupnici koriste se isključivo u svrhu slanja bonova za kupovinu na adresu navedenu u Pristupnici i za informisanje korisnika o različitim akcijama Super Kartice i njenih partnera i to samo onim korisnicima koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije. Lični podaci o korisnicima. Kartice se ne razmenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Osnovna Super Kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik, a čiji je potpis na poleđini Kartice. Kartica se ne može koristiti kao sredstvo plaćanja.
Nakon registracije, odnosno popunjavanja Pristupnice, potpisivanja saglasnosti za obradu i prenos podataka i predaje Pristupnice odnosno saglasnosti na prodajnom mestu partnera, počinje proces izrade lične Super Kartice. Optimalan period za izradu Kartice je tri nedelje. Ukoliko Kartica u tom periodu nije dostavljena na adresu koju je korisnik naveo pri učlanjenju, Korisnik se može obratiti besplatnom Call centru za proveru statusa Kartice.
Način registracije korisnika, prikupljanja bodova, vrednost bodova, ograničenja, kao i načini iskorišćavanja, detaljnije su opisani na internet adresi www.superkartica.rs i na prodajnim mestima partnera Super Kartice.
Svaki korisnik Kartice može uz svoju osnovnu Karticu vezati i dodatne kartice. Sakupljeni bodovi na svakoj kartici sabiraju se na jedan zajednički račun. Na kraju obračunskog perioda knjižica koja glasi na ime glavnog člana se dostavlja na adresu korisnika glavne Kartice.
Pravo na bodove korisnik ostvaruje kupovinom kod određenih partnera u skladu sa obaveštenjima koja će pravovremeno biti dostupna korisniku. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bodove za kupovinu korisnik Super Kartice obavezan je da pokaže Karticu zaposlenima partnera kod kojih se obavlja transakcija.
Obračunski periodi traju 3 meseca, a počinju 01. maja, 01. avgusta, 01. novembra i 01. februara svake godine. Svi registrovani korisnici koji u tom periodu pređu definisani prag bar kod jednog od partnera, bodove dobijaju u knjižici sa bonovima za kupovinu koja se šalje na adresu nakon završetka obračunskog perioda. Po isteku obračunskog perioda svi bodovi sakupljeni u tom obračunskom periodu se poništavaju. Ukoliko korisnik u okviru jednog obračunskog perioda ne sakupi dovoljan broj bodovaza prelazak praga kod partnera, sakupljeni bodovi se ne prenose u sledeći obračunski period.
Bonovi za kupovinu se ne mogu zameniti za gotovinu. Bonovi za kupovinu se mogu iskoristiti isključivo do isteka roka važnosti koji je naveden na samom bonu za kupovinu i važe samo za jednu kupovinu. Vrednost kupovine ne može biti manja od iznosa popusta navedenog na bonu za kupovinu. Korisnik Kartice obavezan je da bon za kupovinu svojeručno potpiše.
Korisnici koji nisu koristili svoju Karticu duže od 6 meseci mogu biti isključeni iz programa. Takvi korisnici se mogu naknadno ponovo uključiti u program Super Kartice bez ikakvih ograničenja ponovnom registracijom.
Pravo na bonove za kupovinu korisnik može ostvariti provlačenjem Super Kartice prilikom kupovine u IDEA ili Roda ili Mercator prodavnicama ili Intersportu ili Modiani ili Aveniji Mode ili Beautique parfimerijama ili na NIS Petrol benzinskim stanicama ili na Gazprom benzinskim stanicama ili korišćenjem proizvoda Sberbanke u skladu sa aktuelnom ponudom ili ugovaranjem novih polisa ili obnovom osiguranja u DDOR-u Novi Sad a u skladu sa aktuelnom ponudom. Način nagrađivanja korisnika putem bodova će pravovremeno biti objavljen na web adresi www.superkartica.rs, putem knjižice kao i na prodajnim mestima Partnera.
Ostvareni bonovi za kupovinu mogu se iskoristiti u IDEA ili Roda ili Mercator prodavnicama ili Intersportu ili Modiani ili Aveniji Mode ili Beautique parfimerijama na Gazprom benzinskim stanicama ili na NIS Petrol benzinskim stanicama ili na prodajnim mestima DDOR Novi Sad. Ostvareni bonovi za kupovinu ne mogu se iskoristiti u IDEA ili Roda ili Mercator prodavnicama za kupovinu duvanskih proizvoda i štampe.
Knjižica sa pogodnostima se istovremeno šalje svim korisnicima koji su na istu ostvarili pravo. Ukoliko neko od korisnika nije dobio svoju knjižicu pogodnosti, ostvareni bonovi za kupovinu neće biti poništeni, već će, na zahtev korisnika, biti ponovo naknadno izrađeni i poslati najkasnije dva obračunska perioda nakon kvartala u kome su sakupljeni.
Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem izmeni podatke koje je prethodno dostavio Super Kartici. Korisnik takođe ima pravo da pisanim putem ili pozivom na besplatni Call centar 0800 301 300 otkaže korišćenje kartice, uz povrat kartice izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada izdavač primi obaveštenje o otkazu i vraćenu karticu.
Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet donosioca Super Kartice.
Super Kartica d.o.o. može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa Super Kartice bilo kog korisnika. Super Kartica d.o.o. je dužna da Korisnika obavesti o isključenju ali nije obavezna da obrazloži svoju odluku korisniku.
O svakoj izmeni ovih pravila programa, kao i promeni osnivača i partnera programa, Super Kartica će korisnika obavestiti na odgovarajući način.
U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi na besplatan Call centar 0800 301 300, nakon čega će biti obavešten o preuzimanju nove kartice. Super Kartica će na adresu korisnika poslati novu karticu, na koju će biti preneti do tada ostvareni bodovi.
Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje Super Kartice i bonova za kupovinu, biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima. Potpisom pristupnice korisnik prihvata ova pravila bezuslovno.

Prijavite se na svoj korisnički nalog ili se učlanite u program

Imam karticu Želim karticu

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije:

Pitanja Email 0800 301 300
Besplatni info telefon 0800 301 300