Kompanija/naziv:
Super Kartica društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd - Novi Beograd
Skraćeno poslovno ime/naziv:
Super Kartica d.o.o. Beograd
Sedište i adresa:
Partizanske avijacije bb, 11077 Novi Beograd, Srbija
Osnovna delatnost:
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
Pravni oblik:
Društvo sa ograničenom odgovornošću
PIB:
108024935
Matični broj (MB):
20918314
Registracioni broj:
BD 39743/2013 registrovan kod Agencije za privredne registre
Osnovni kapital:
223.381,00 RSD, uplaćen u celosti
Godina osnivanja:
2013. god.
Direktor društva:
Aleksandar Popović
Kontakt podaci lica za zaštitu ličnih podataka:
Nina Mihajlović E-mail:
nina.mihajlovic@superkartica.rs
Tekući račun:
285-1001000000970-19 AIK Banka a.d. Beograd,
Bulevar Mihaila Pupina 115đ, 11070 Beograd
Telefon:
+381 11 41 25 012
© 2017 - 2024
FacebookYoutubeInstagramLinkedin