Kako da koristim SUPER bodove i bodove?

Sakupljene SUPER bodove i bodove možeš da iskoristiš direktno sa tvoje Super Kartice (Super Kartica aplikacije) u IDEA, RODA i MERCATOR prodavnicama ili na DDOR prodajnom mestu. SUPER bodove i bodove sakupljene u tekućem mesecu troši odmah ili do kraja narednog kalendarskog meseca.

  • Da su SUPER bodovi i bodovi spremni za korišćenje videćeš u tvojoj Super Kartica aplikaciji. O stanju bodova uvek možeš da se informišeš putem besplatnog Kontakt centra Super Kartice
  • Prilikom plaćanja u IDEA, RODA i MERCATOR prodavnicama ili na DDOR prodajnom mestu naglasi prodavcu da želiš da iskoristiš bodove sa Super Kartice. SUPER bodove možeš iskoristiti samo u IDEA, RODA I MERCATOR prodavnicama
ZNAČI, DOVOLJNO JE DA SE PROVLAČI!

SUPER bodove i bodove možeš da sakupljaš svakoga dana dok kupuješ u IDEA, RODA, MERCATOR prodavnicama, ako koristiš proizvode i usluge AIK Banke ili ugovaranjem novih polisa osiguranja ili obnovom osiguranja u DDOR Novi Sad. Prilikom potrošnje bodovi kod partnera, kod kojih je moguće korišćenje SUPER bodova (IDEA, RODA, MERCATOR) i bodova (IDEA, RODA, MERCATOR i DDOR), vrede isto.

1 bod = 1 dinar

Tablica bodovanja

IDEA

Vrsta plaćanja i bodovanje

Platna Super Kartica 199 din = 3 boda (IDEA dodeljuje 2, a AIK Banka 1 bod).


Način sakupljanja

Provlačenjem Super Kartice na prodajnim mestima partnera.

Prilikom kupovine na rate u objektima IDEA, RODA, Mercator, za plaćanje platnom Super Karticom bodovi koje dodeljuje AIK Banka se obračunavaju po navedenom mehanizmu na iznos prve rate.

RODA, Mercator Hipermarket

Vrsta plaćanja i bodovanje

Platna Super Kartica 199 din = 4 boda (RODA i Mercator dodeljuju 2, a AIK Banka 2 boda).


Način sakupljanja

Provlačenjem Super Kartice na prodajnim mestima partnera.

Prilikom kupovine na rate u objektima IDEA, RODA, Mercator, za plaćanje platnom Super Karticom bodovi koje dodeljuje AIK Banka se obračunavaju po navedenom mehanizmu na iznos prve rate.

AIK Banka

Vrsta plaćanja i bodovanje

Platna Super Kartica

  • 199 din = 1 bod za plaćanje u IDEA prodavnicama.
  • 199 din = 2 boda za plaćanje u Roda i Mercator Hipermarket prodavnicama.
Bodovi sakupljeni u Idea, Roda i Mercator prodavnicama, koje dodeljuje AIK Banka za plaćanje Platnom Super Karticom biće dostupni u roku od 24h.

  • Ušteda od 0,5% pri svakom plaćanju Platnom Super Karticom u zemlji ili inostranstvu, koja će se vratiti kroz osvojene bodove. Bodovi će biti dostupni u roku od 5 radnih dana od trenutka transakcije.


Način sakupljanja

Provlačenjem Platne Super Kartice prilikom kupovine.

DDOR

Vrsta plaćanja i bodovanje

Gotovina ili ostale kartice

  • 199 din = 4 boda za proizvode: Putni paket internet, Pomoć na putu, Nezgoda, Putničko osiguranje sa asistencijom, Paket pomoć u kući, Višegodišnja pomoć na putu, Paket putnog osiguranja, Novo putno osiguranje
  • 199 din = 2 boda za proizvode: Mini kasko, Osiguranja kuća i stanova, Dopunska pokrića uz Autoosiguranje/Paketi uz AO, Autoodgovornost, Višegodišnje osiguranje kuća i stanova, Imovina
  • 199 din = 1 bod za proizvode: Autokasko, Životna osiguranja, Visegodisnji Autokasko

Način sakupljanja

Pokazivanjem Super Kartice prilikom ugovaranja osiguranja ili obnovom postojećeg osiguranja.

* Bodovanje može biti drugačije od navedenog u zavisnosti od aktuelnih akcija i promocija kod partnera, što će adekvatno biti oglašeno.

* Bodovi će biti dostupni u roku od 24h, od trenutka transakcije.

SUPER bodovi

SUPER bodove sakupljaš kada dostigneš određeni nivo potrošnje u IDEA, RODA I MERCATOR prodavnicama. U toku jednog meseca možeš da sakupiš do 1.000 SUPER bodova i da ih iskoristiš odmah ili do kraja narednog kalendarskog meseca.
Više informacija o načinu sakupljanja i trošenja SUPER bodova pronađi u Super Kartica mobilnoj aplikaciji.

© 2017 - 2024
FacebookYoutubeInstagramLinkedin