Šta je SuperKartica?

Super Kartica je program nagrađivanja u koji je uključeno više partnera i svaki od njih Vas nagrađuje za kupovinu ili korišćenje njihovih usluga.

Kad god kupujete kod nekog od partnera (ili koristite njihove usluge) ne zaboravite da pokažete Super Karticu. Sa Super Karticom ste uvek na dobitku jer je besplatna, svaki dan ostvarujete uštede, dobijate popuste i još sakupljate bodove za nove pogodnosti i popuste.

Postanite i Vi član programa!

Sakupljanje i korišćenje bodova

Učlanite se i krenite da sakupljate bodove i ostvarujete pogodnosti kod svih partnera Super Kartice.

Ukoliko kod nekog od partnera sakupite dovoljan broj bodova i pređete prag za nagrađivanje, 10-ak dana nakon završenog obračunskog perioda obavestićemo vas kada možete iskoristiti sakupljene bodove. Na kućnu adresu Vam šaljemo knjižicu sa kuponima i specijalnim ponudama partnera.

Iskoristite bodove za umanjenje računa prilikom kupovine u Idei, Rodi, Mercatoru i na DDOR prodajnim mjestima.

1 bod = 1 dinar

Pravila programa

Super Kartica d.o.o. je pokretač programa lojalnosti Super Kartica (u daljem tekstu: Super Kartica) i izdavač lične Super Kartice (u daljem tekstu: Kartica) za sve registrovane korisnike, koja ostaje u njenom vlasništvu. Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče Karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa Super Kartice. Korisnik Super Kartice može postati svaka punoletna osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji koja Super Kartici d.o.o. putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za Super Kartica program (u daljem tekstu: Pristupnica).
Podaci korisnika navedeni u Pristupnici koriste se isključivo u svrhu slanja bonova za kupovinu na adresu navedenu u Pristupnici i za informisanje korisnika o različitim akcijama Super Kartice i njenih partnera i to samo onim korisnicima koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije. Lični podaci o korisnicima Kartice se ne razmenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Osnovna Super Kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik, a čiji je potpis na poleđini Kartice. Kartica se ne može koristiti kao sredstvo plaćanja.
Nakon registacije odnosno popunjavanja Pristupnice i potpisivanja saglasnosti za obradu i prenos podataka na bilo kom prodajnom mestu partnera, korisnik dobija privremenu karticu. Privremena kartica može biti korišćena do dostave lične Super Kartice koja će nakon izrade biti poslata korisniku na kućnu adresu koju je naveo u pristupnici.
Način registracije korisnika, prikupljanja bodova, vrednost bodova, ograničenja, kao i načini iskorišćavanja, detaljnije su opisani na internet adresi www.superkartica.rs i na prodajnim mestima partnera Super Kartice.
Svaki korisnik Kartice može uz svoju osnovnu Karticu vezati i dodatne kartice. Sakupljeni bodovi na svakoj kartici sabiraju se na jedan zajednički račun. Na kraju obračunskog perioda knjižica koja glasi na ime se dostavlja na kućnu adresu korisnika glavne Kartice.
Pravo na bodove korisnik ostvaruje kupovinom kod svih partnera u skladu sa obaveštenjima koja će pravovremeno biti dostupna korisniku. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bodove za kupovinu korisnik Super Kartice obavezan je da pokaže Karticu osoblju partnera kod kojih se obavlja transakcija.
Obračunski periodi traju 3 meseca, a počinju 01. maja, 01. avgusta, 01. novembra i 01. februara svake godine. Svi koji u tom periodu pređu definisani prag bar kod jednog od partnera, bodove dobijaju u knjižici sa bonovima za kupovinu koja se dostavlja na kućnu adresu nakon završetka obračunskog perioda. Po isteku obračunskog perioda svi bodovi sakupljeni u tom obračunskom periodu se poništavaju.
Bonovi za kupovinu se ne mogu zameniti za gotovinu. Bonovi za kupovinu se mogu iskoristiti isključivo do isteka roka važnosti koji je naveden na samom bonu za kupovinu i važe samo za jednu kupovinu. Vrednost kupovine ne može biti manja od iznosa popusta navedenog na bonu za kupovinu. Korisnik kartice obavezan je da bon za kupovinu svojeručno potpiše.
Korisnici koji nisu koristili svoju Karticu duže od 6 meseci mogu biti isključeni iz programa. Takvi korisnici se mogu naknadno ponovo uključiti u program Super Kartice bez ikakvih ograničenja ponovnom registracijom.
Pravo na bonove za kupovinu korisnik može ostvariti provlačenjem Super Kartice prilikom kupovine u IDEA ili Roda ili Mercator prodavnicama ili Intersportu ili Modiani ili Aveniji Mode ili na NIS Petrol benzinskim stanicama ili na Gazprom benzinskim stanicama ili korišćenjem proizvoda Sberbanke u skladu sa aktuelnom ponudom ili ugovaranjem novih polisa ili obnovom osiguranja u DDOR-u Novi Sad a u skladu sa aktuelnom ponudom. Način nagrađivanja korisnika putem bodova će pravovremeno biti objavljen na web adresi www.superkartica.rs, putem knjižice kao i na prodajnim mestima Partnera.
Ostvareni bonovi za kupovinu mogu se iskoristiti u IDEA ili Roda ili Mercator prodavnicama ili Intersportu ili Modiani ili Aveniji Mode ili na Gazprom benzinskim stanicama ili na NIS Petrol benzinskim stanicama ili na prodajnim mestima DDOR Novi Sad. Ostvareni bonovi za kupovinu ne mogu se iskoristiti u IDEA ili Roda ili Mercator prodavnicama za kupovinu duvanskih proizvoda i štampe.
Knjižica sa pogodnostima se istovremeno šalje svim korisnicima koji su na istu ostvarili pravo. Ukoliko neko od korisnika nije dobio svoju knjižicu pogodnosti, ostvareni bonovi za kupovinu neće biti poništeni, već će, na zahtev korisnika, biti ponovo naknadno izrađeni i poslati.
Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem izmeni podatke koje je prethodno dostavio Super Kartici. Korisnik takođe ima pravo da pisanim putem ili pozivom na besplatni Call centar 0800 301 300 otkaže korišćenje kartice, uz povrat kartice izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada izdavač primi obaveštenje o otkazu i vraćenu karticu.
Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet donosioca Super Kartice.
Super Kartica d.o.o. može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa Super Kartice bilo kog korisnika. Super Kartica d.o.o. je dužna da Korisnika obavesti o isključenju ali nije obavezna da obrazloži svoju odluku korisniku.
O svakoj izmeni ovih pravila programa, kao i promeni osnivača i partnera programa, Super Kartica će korisnika obavestiti na odgovarajući način.
U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi na besplatan Call centar 0800 301 300, nakon čega će biti obavešten o podizanju nove kartice. Super Kartica će na adresu korisnika poslati novu karticu, na koju će biti prebačeni do tada ostvareni bodovi.
Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje Super Kartice i bonova za kupovinu, biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima. Potpisom pristupnice korisnik prihvata ova pravila bezuslovno.

Često postavljana pitanja

O programu

Kako mogu da dobijem Super Karticu?
Super Karticu možete dobiti brzo, lako i jednostavno! Dovoljno je da na bilo kom prodajnom mestu naših partnera: NIS Petrol benzinskim stanicama, IDEA, Roda, BENU Apotekama, Mercator prodavnicama, Sberbank ekspoziturama, DDOR prodajnim mestima, Gazprom benzinskim stanicama, Intersportu, Modiani, Aveniji Mode ili na prodajnim mestima Vip Mobile uzmete pristupnicu. Popunjenu i potpisanu pristupnicu potrebno je da ubacite u označenu kutiju na nekom od prodajnih mesta partnera. Privremenu karticu koja se nalazi na ovoj pristupnici otcepite i potpišite i Vaša privremena kartica spremna je za upotrebu. Privremenu karticu možete koristiti odmah pri svakoj kupovini dok Vam u predviđenom roku od 4 nedelje ne bude izrađena i poslata na adresu lična kartica sa istim brojem. Takođe, možete postati član programa Super Kartice putem online prijave ili putem mobilne aplikacije Super Kartice.
Kako mogu da se učlanim u program Super Kartice preko mobilne aplikacije?
Preuzmite Android ili iOS Super Kartica mobilnu aplikaciju potpuno besplatno. Učlanite se popunjavanjem formulara za učlanjenje. Član programa Super Kartice postajete kada upišete sve minimum obavezne podatke i potpisom potvrdite saglasnost sa pravilima programa. Prilikom učlanjenja putem sajta ili aplikacije potrebno je popuniti sva polja označena zvezdicom budući da su ona obavezna za unos. Podaci koji nisu označeni zvezdicom nisu obavezni, ali mogu biti značajni kako bi partneri programa što bolje prilagodili ponudu Vama i Vašoj porodici.

Vašu Super Karticu ćemo Vam poslati na kućnu adresu u predviđenom roku nakon učlanjenja.
Kako mogu da sakupljam bodove?
Bodove na kartici sakupljate tako što Super Karticu provučete na kasi svaki put kada kupujete u IDEA ili Roda ili Mercator prodavnicama ili NIS Petrol benzinskim stanicama ili Gazprom benzinskim stanicama ili Intersportu ili Modiani ili Aveniji Mode ili ako koristite proizvode Sberbanke u skladu sa aktuelnom ponudom ili svakom kupovinom novih polisa ili obnovom osiguranja u DDOR-u Novi Sad. Bodove možete sakupljati i koristeći platnu Super Karticu kod partnera programa
Gde mogu da iskoristim bodove?
Po završetku obračunskog perioda, Super Kartica će Vas obavestiti od kada možete koristiti sakupljene bodove za umanjenje računa kod partnera Idea, Roda, Mercator i DDOR. Stanje preostalih bodova za iskorišćenje možete proveravati putem besplatnog call centra 0800 301 300, na sajtu www.superkartica.rs, putem mobilne aplikacije Super Kartice ili na nefiskalnom isečku koji dobijate uz račun u Idei, Rodi i Mercatoru.

O Super Kartici

Još uvek imam privremenu karticu. Kada ću dobiti ličnu (stalnu)?
Vaša lična kartice će biti poslata na Vašu kućnu adresu. Ukoliko ste se učlanili u program pre više od 4 nedelje, ljubazno Vas molimo da nas pozovete na besplatni Call centar 0800 301 300. Ukoliko ste se učlanili putem mobilne aplikacije, počnite da koristite kartice sa aplikacije na prodajnim mestima partnera programa u kojima je to omogućeno.
Koliko je potrebno da se obrade podaci sa pristupnice?
Ako ste ispunili pristupnicu na prodajnom mestu, Vaši podaci su poslati u Super Karticu i obrađuju se. Za obradu podataka sa pristupnice potrebno je dvadesetak dana. Dok se ne obrade Vaši podaci, niste u mogućnosti da se prijavite putem interneta, odnosno da proveravate svoje bodovno stanje putem interneta. Ukoliko želite već danas da proverite svoje bodovno stanje možete se učlaniti putem interneta ili mobilne aplikacije, ali ne zaboravite da pritom unesete broj privremene kartice sa pristupnice u za to predviđen prostor. U slučaju da ne unesete broj privremene kartice prilikom učlanjenja, biće Vam automatski dodeljen drugi broj kartice koji se razlikuje od broja Vaše privremene kartice.
Izgubio/la sam svoju Super Karticu. Šta da radim?
U slučaju gubitka Super Kartice uzmite novu privremenu karticu sa pristupnice, koju ćete naći na prodajnim mestima naših partnera. Privremenu karticu možete odmah početi da koristite. Pristupnicu nije potrebno ponovo popunjavati. Nazovite nas na besplatni Call centar 0800 301 300 i pobrinućemo se da Vaše podatke povežemo s Vašom novom karticom. Takođe, možete umesto lične kartice koristiti karticu iz mobilne aplikacije za sakupljanje bodova na prodajnim mestima partnera Mercator S, dok Vam ne stigne nova na kućnu adresu.
Na koji način da dobijem novu karticu/priveske ukoliko su mi se oštetili?
Ukoliko su Vam se privesci ili kartica oštetili kontaktirajte nas na besplatni Call centar 0800 301 300 ili putem mail–a info@superkartica.rs i mi ćemo za Vas izraditi nove i poslati ih na Vašu kućnu adresu.

Prijavite se na svoj korisnički nalog ili se učlanite u program

Imam karticu Želim karticu

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije:

Pitanja Email 0800 301 300
Besplatni info telefon 0800 301 300