Jer vredi da je imate

Sberbank platna Super Kartica menja sve Vaše kartice. U istoj kartici se nalaze i platna kartica i Super Kartica za sakupljanje bodova i ostvarivanje pogodnosti prilikom kupovine kod partnera programa. Ukoliko plaćate platnom Super Karticom možete da sakupite i do tri puta više bodova za plaćanje u mreži partnera. Ukoliko plaćate van mreže partnera bićete dodatno nagrađeni - pri svakom plaćanju ostvarićete uštedu od 0,5% koja će Vam se vratiti ukoliko pređete prag za nagrađivanje kod bar jednog partnera programa kroz osvojene bodove na kraju obračunskog perioda.

Prednosti platne Super Kartice

Jedna kartica Vam omogućava i plaćanje i sakupljanje bodova.

Plaćajte na odloženo 45 dana ili na do 12 rata u IDEA, Roda, Mercator i Intersport prodavnicama. *

Podižite gotovinu na rate na svim bankomatima sa oznakom MasterCard. **

Uštedite od 3% u Mercator S prodavnicama.

Kupujte na rate i na ostalim prodajnim mestima u zemlji. ***

Sberbank korisnicima Platne Super Kartice omogućava nove povoljnosti prilikom kupovine tehnike u svim Tehnomanija objektima.****

* Plaćanje na odloženo funkcioniše kalendarski, ukoliko ste izvršili kupovinu prvog dana u mesecu, imate na raspolaganju 45 dana na odloženo, a ukoliko izvršite kupovinu na primer desetog dana u mesecu, imate 35 dana. Datum do kog treba platiti zaduženje iz prethodnog meseca je 15. dan tekućeg meseca. Plaćanje na rate važi do kraja obračunskog perioda. Ne odnosi se na IDEA internet prodavnicu.
** Podizanje gotovine na rate bez kamate uz dodatnu naknadu od 3% (min. 200 RSD)
*** Naknada za kupovinu na rate iznosi 5% od iznosa transakcije (min. 400 RSD) i naplaćuje se jednokratno uz prvu ratu.
****Svaku transakciju u iznosu preko 5.000 RSD, možete podeliti na 2-12 mesečnih rata. Od sada se trošak podele na rate ne naplaćuje. Ukoliko plaćate na rate, na proizvod se ne primenjuju snižene ili akcijske cene.

Razlike između Super Kartice i platne Super Kartice

Program lojalnosti i nagrađaivanja
Sakupljanje bodova Kod partnera programa Kod partnera programa i van njega
Beskontakno plaćanje
Odloženo plaćanje i plaćanje na rate
Limit u skladu s Vašim potrebama
Osiguranje po izboru
Mesečna članarina 0 dinara 199 dinara *

* Ukoliko postanete korisnik Sberbank "Jednostavno" ili "Super Račun" tekućeg računa, ne plaćate mesečno održavanje platne Super Kartice!

Dodatne pogodnosti

Izaberite Platnu Super Karticu i ona će Vam omogućiti da do kraja obračunskog perioda sakupite i do tri puta više bodova u IDEA prodavnicama. Pored toga, za plaćanje platnom Super Karticom u objektima RODA i Mercator dobijate četiri puta više bodova.

IdeaNa svakih 90 dinara 1 bod 3 boda*
Mercator, RODA, IntersportNa svakih 120 dinara 1 bod 4 boda*
The Athlete’s FootNa svakih 150 dinara 1 bod 4 boda*
DDORNa svakih 100 dinara 1 bod 3 bodaza proizvode iz prve grupe **
DDORNa svakih 50 dinara 1 bod 2 bodaza proizvode iz druge grupe **

Prikazani bodovi za platnu Super Karticu važe samo ukoliko su i plaćanje izvrši platnom Super Karticom.

* Sberbanka dodeljuje 1 bod na 90 dinara potrošnje platnom Super Karticom u IDEA objektima, a IDEA još 2 boda na 90 dinara, dok u RODA/Mercator objektima i Sberbanka i RODA/Mercator dodeljuju po 2 boda na 120 dinara, i tako predstavljene transakcije i bodove (po partneru) ćete videti na svom nalogu

** DDOR: Prva grupa osiguravajućih proizvoda: Obavezno osiguranje od autoodgovornosti, Paketi uz osiguranje autoodgovornosti, kasko osiguranje, mini kasko, osiguranje imovine, osiguranje poljoprivrede. Sberbanka dodeljuje 2 boda, a DDOR dodeljuje 1 bod.

** DDOR: Druga grupa osiguravajućih proizvoda: osiguranje dece, učenika i studenata od nezgode, Pomoć na putu, Moja kućica i 24h hitne kućne popravke, Međunarodno putno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja, Putno zdravstveno osiguranje. Sberbanka i DDOR dodeljuju po 1 bod.

Bodovi za plaćanje platnom Super Karticom se ne dodeljuju za iznose manje od 150 RSD

Prilikom kupovine na rate u objektima IDEA, RODA, Mercator, Intersport prodavnicama, za plaćanje platnom Super Karticom bodovi koje dodeljuje Sberbank se obračunavaju po navedenom mehanizmu na iznos prve rate.

Za transakcije platnom Super Karticom izvršene na šalterima banaka i pošta, kao i za podizanje gotovine na bankomatima bilo koje banke, ne dodeljuju se bodovi.

Ukoliko svoju Platnu Super Karticu priložite samo za sakupljanje bodova, ne i za plaćanje, bodovi će biti obračunati po utvrđenom meh anizmu od svih partnera osim od partnera Sberbank.

Prilikom plaćanja Platnom Super Karticom, bodovi od strane Sberbank biće pripisani na Vaš nalog u roku od 7 radnih dana od datuma obrade transakcije, a najkasnije do kraja aktuelnog obračunskog perioda.Bodovanje važi do kraja obračunskog perioda.Ukoliko pređete prag za nagrađivanje, bodove za kupovinu možete koristiti direktno s Vaše Super Kartice.

Plaćajte odloženo ili na rate

Kupovina na odloženo 45 dana ili do 12 rata u svim IDEA, RODA, Mercator i Intersport prodavnicama. Vi birate broj rata na POS terminalu na prodajnom mestu za svaku pojedinačnu kupovinu, sledeći 3 jednostavna koraka:

  1. Pre plaćanja Vašom platnom Super Karticom naglasite prodajnom osoblju da želite da platite na rate
  2. Navedite željeni broj rata, u rasponu od 2 do 12, uz uslov da visina rate ne može biti manja od 1.000 RSD
  3. Potvrdite Vašu transakciju unosom PIN-a.

Kupovina i podizanje gotovine u zemlji i do 12 rata:
Da biste mogli da podižete gotovinu i plaćate na rate i na drugim prodajnim mestima (van Mercator S), izaberite plaćanje na rate* uz preporučeni program rata prilikom podnošenja zahteva za platnu Super Karticu.

Podižite gotovinu i plaćajte odloženo do 45 dana. Možete da birate između:

  • izmirivanja dospelih obaveza po kartici (potrošnja + dospele rate) u roku naznačenom na mesečnom izvodu – ne plaćate kamatu,
  • izmirivanja dela obaveza – min. 5% od ukupnog duga (min. 500 RSD) – možete sami da definišete iznos otplate i tada svoju platnu Super Karticu koristite kao revolving kreditnu karticu uz kamatu na ostatak duga

Kupovina na rate van Mercatora i Rode uz 5% naknade (min. 400 RSD) i podizanje gotovine na rate uz dodatnu naknadu od 3% (min. 200 RSD).

Sigurni u svakom trenutku

Obezbeđujemo Vam i mogućnost da uz platnu Super Karticu budete i osigurani:


“Sigurna otplata” - osiguranje otplate u slučaju nenamernog gubitka zaposlenja, nesolventnosti zakonskih naslednika, bolovanja, težih bolesti i invaliditeta. Osigurani ste tokom celog roka važenja kartice, a mesečnu naknadu od 0.69% od ostatka duga plaćate samo ukoliko imate dug po kartici.
Primer: ostatak duga iznosi 20.000 dinara, mesečna naknada iznosi 138 dinara.

PayPass beskontaktno plaćanje

Platna Super Kartica koristi tehnologiju beskontaktnog plaćanja PayPass. Ova tehnologija Vam omogućuje brzo i jednostavno plaćanje prinošenjem kartice označenom PayPass čitaču na prodajnim mestima.


*Za iznose do 1500 dinara nećete morati da unesete svoj PIN, dok ste za veće iznose iz bezbednosnih razloga u obavezi da unesete i svoj PIN pored prinošenja kartice čitaču.


Platna Super Kartica se izdaje od strane Sberbank Srbija a.d. Beograd pod licencom Mastercard International i na njen zahtev mora biti vraćena. Nestanak ili gubitak kartice prijavite najbližoj banci.
Kako postati korisnik?

Kako funkcioniše online prijava?

Popunite online formu

Pozivamo Vas da postanete korisnik Sberbank platne Super Kartice i ostvarite brojne pogodnosti koje smo Vam pripremili.

Posetite najbližu Sberbank ekspozituru ili kliknite na link na produžetku i ostavite podatke, a Sberbank agent će Vas pozvati.

APLICIRAJTE ODMAH

Obrazac administrativne zabrane i obrazac administrativne zabrane za poslodavce koji ne postupaju po kopijama