DDOR

Kako sakupljati bodove?

U bodovanje su uključeni svi proizvodi osiguranja iz ponude „DDOR Novi Sad“ namenjeni fizičkim licima, bez obzira da li se radi o zaštiti Vaše imovine, vozila, lično Vas i Vaših najbližih

Bodove sakupljate ugovaranjem novih polisa osiguranja ili obnovom osiguranja. Prilikom zaključivanja polise osiguranja, obavezno pokažite svoju Super Karticu!

Kako biste ostvarili pravo na nagradnu knjižicu sa pogodnostima, potrebno je da u toku jednog obračunskog perioda, koji traje tri meseca, sakupite najmanje 60 bodova.

Vrednost bodova se razlikuje u zavisnosti od vrste osiguranja. Sva osiguranja, iz ponude DDOR-a čijom kupovinom sakupljate bodove, namenjena fizičkim licima, podeljena su u tri grupe.

Bodovi se ne sakupljaju prilikom ugovaranja polisa iz aktuelnih specijalnih ponuda osiguranja, osim u slučajevima kada se specijalna ponuda odnosi na sakupljanje višestrukih (dvostrukih, trostrukih) bodova.

Kako dobiti najviše bodova?

  • Ukoliko kupujete na DDOR prodajnim mestima, najviše bodova možete sakupiti kada plaćate platnom Super Karticom jer Vas tada nagrađuju i DDOR i Sberbank. Takođe, DDOR je samo za članove SuperKartice, pripremio i specijalne ponude osiguranja za sakupljanje višestrukih bodova.

Kako iskoristiti bodove?

Ukoliko u jednom obračunskom periodu sakupite više od 60 bodova, na kućnu adresu će Vam biti poslata knjižica sa bonovima za kupovinu i mnogim drugim pogodnostima. 1 bod = 1 dinar

Bonove za kupovinu koristite već pri sledećoj kupovini osiguranja, na 99 prodajnih mesta DDOR-a Novi Sad širom Srbije. Prilikom kupovine osiguranja, uz Super Karticu priložite i svoje potpisane bonove za kupovinu kako bi iznos premije osiguranja bio umanjen za iznos vrednosti bona.

  • Bonovi za kupovinu se mogu trošiti isključivo do isteka roka važnosti, koji je naveden na samom bonu
  • Bonovi za kupovinu se koriste za jednokratno ili višekratno plaćanje premije, za sva osiguranja namenjena fizičkim licima
  • Plaćanje bonovima za kupovinu moguće je i kod ugovaranja specijalnih ponuda osiguranja iz knjižice pogodnosti
  • Svakim potrošenim bonom u DDOR-u Novi Sad sakupljate nove bodove na Vašoj Super Kartici

Pogledajte spisak prodajnih mesta DDOR-a Novi Sad

Bodove sakupljate ugovaranjem novih polisa osiguranja ili obnovom osiguranja. Prilikom zaključivanja polise osiguranja, obavezno pokažite svoju Super Karticu!


Prva grupa

Na svakih 100 RSD vrednosti ugovorene polise iz Prve grupe osiguranja, ostvarujete 1 bod.
Na primer: zaključili ste obavezno osiguranje od autoodgovornosti u vrednosti od 8.000 RSD i sakupili 80 bodova.

Naziv proizvoda Broj bodova
Obavezno osiguranje od autoodgovornosti 100RSD = 1 BOD
Kasko osiguranje 100RSD = 1 BOD
Paketi uz osiguranje od autoodgovornosti 100RSD = 1 BOD
Mini kasko osiguranje 100RSD = 1 BOD
Osiguranje imovine 100RSD = 1 BOD
Osiguranje poljoprivrede 100RSD = 1 BOD

Druga grupa

Na svakih 50 RSD vrednosti ugovorene polise iz Druge grupe osiguranja ostvarujete 1 bod.
Na primer: zaključili ste polisu osiguranja Moja Kućica u vrednosti od 3.000 RSD i sakupili 60 bodova.

Naziv proizvoda Broj bodova
Osiguranje dece, učenika i studenata od nezgode 50RSD = 1 BOD
Pomoć na putu 50RSD = 1 BOD
Moja kućica i 24h hitne kućne popravke 50RSD = 1 BOD
Međunarodno putno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja 50RSD = 1 BOD
Putno zdravstveno osiguranje sa asistencijom 50RSD = 1 BOD
Osiguranje korisnika kredita 50RSD = 1 BOD
Riziko osiguranje života 50RSD = 1 BOD
VIP osiguranje života 50RSD = 1 BOD

Treća grupa

Ukoliko polisu osiguranja života plaćate mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje, na svakih 250 RSD naplaćene premije za prvu godinu osiguranja, ostvarujete 1 bod.
Na primer: zaključili ste „Mešovito osiguranje života“ sa mesečnom premijom od 2.500 RSD, ukoliko u jednom obračunskom periodu uplatite tri rate, ostvarili ste 30 bodova.

U slučaju da premiju osiguranja života ugovorite sa jednokratnim plaćanjem, na 1.000 RSD vrednosti naplaćene premije ostvarujete 1 bod.
Na primer: zaključili ste “Mešovito osiguranje života“ sa ukupnom premijom od 360.000 RSD i uplatili ste navedeni iznos, ostvarili ste 360 bodova u jednom obračunskom periodu.

Naziv proizvoda Broj bodova
Mešovito osiguranje života 250RSD = 1 BOD
No risk – štedno osiguranje života 1000RSD = 1 BOD

Važna napomena: prilikom obračuna bodova za neživotna osiguranja uzima se u obzir zaključena premija osiguranja, a za životna osiguranja naplaćena premija. Budite osigurani i ostvarujte pravo na brojne pogodnosti!Pogledajte spisak prodajnih mesta DDOR-a Novi Sad

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije:

Pitanja Email Besplatni info telefon 0800 301 300

Prijavite se na svoj korisnički nalog ili se učlanite u program

Imam karticu Želim karticu