O nama

Zaštita Vaših podataka

Prihvatanjem pravila dajem saglasnost da Super Kartica d.o.o. Beograd, njen osnivač, partneri programa nagrađivanja Super Kartice, kod kojih se mogu prikupljati i koristiti sakupljeni bodovi i druga pravna lica koja imaju ugovorima definisanu i uređenu saradnju sa Super Kartica d.o.o. obrađuju, sledeće podatke (u daljem tekstu: obrada podataka): moje lične podatke navedene u pristupnici i podatke o mojim transakcijama uz identifikaciju karticom na osnovu kojih se ostvaruju pogodnosti Super Kartice na svim prodajnim mestima na kojima je omogućeno korišćenje Super Kartice. Navedenu saglasnost za obradu podataka dajem u svrhu omogućavanja adekvatnog informisanja u vezi sa programom, kao i pogodnosti koje mi pruža program, te u svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača i partnera programa Super Kartice za sve vreme trajanja mog članstva u programu. Upoznat/a sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti, u celosti prestaje obrada mojih podataka, kao i moje članstvo u programu Super Kartice i mogućnost koriščenja pogodnosti. Upoznat/a sam i sa pravom da u svakom trenutku mogu povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka i delimično, tj. u svrhe promovisanja proizvoda i usluga, u kom slučaju se moji podaci više neće koristiti u te svrhe, ali to neće uticati na moje članstvo u programu Super Kartice. Povlačenje ove izjave o saglasnosti u celosti ili delimično moguće je pozivom na besplatni call centar ili putem e-mail adrese info@superkartica.rs; delimično povlačenje saglasnosti za informisanje pored prethodno navedenih kanala moguće je realizovati i samostalno od strane korisnika putem naloga na Super Kartica web sajtu i mobilne aplikacije. Upoznat/a sam da, u slučaju neovlašćenog prikupljanja, beleženja, razvrstavanja i ustupanja mojih podataka, odnosno obrade koja je u suprotnosti sa pravilima programa i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti imam pravo da tražim prekid vršenja prikupljanja podataka. Saglasan sam sa načinom na koji će se moji lični podaci obrađivati od strane Super Kartica d.o.o. Beograd, njenog osnivača, partnera programa nagrađivanja Super Kartice, kod kojih se mogu prikupljati i koristiti sakupljeni bodovi i drugih pravnih lica koja imaju ugovorima definisanu i uređenu saradnju sa Super Kartica d.o.o. Svojim potpisom potvrđujem da sam preuzeo/la pravila programa Super Kartice i da ih u celosti prihvatam.

Takođe sam upoznat/a da će moji podaci biti iznošeni u MultiPlusCard, Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, Hrvatska, gde će biti obrađivani i skladišteni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a isključivo u svrhu omogućavanja ostvarivanja pogodnosti koje mi priža program Super Kartice. Svrha prikupljanja podataka: Ostvarivanje pogodnosti prilikom korišćenja usluga partnera programa koje korisnicima nudi Super Kartica. Osnov obrade podataka je saglasnost koja se daje prihvatanjem pravila programa. Korisnik ima pravo da: od rukovaoca zahteva da mu stavi na uvid podatke koji se na njega odnose, što obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka; od rukovaoca zahteva kopiju podataka koji se na njega odnosi, uz snošenje troškova izrade i predaje kopije podataka; od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Rukovalac je dužan da: zajedno sa obaveštenjem o tome da će podnosiocu zahteva staviti na uvid podatak, odnosno izdati mu kopiju podatka, saopštiti i vreme, mesto i način na koji će mu podatak biti stavljen na uvid, iznos troškova izrade kopije podataka; obaveštenje o podnetom zahtevu izda bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja. Obaveštenje se daje u pisanom obliku, a izuzetno se može dati i usmeno ako na to pristane podnosilac. Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom može izjaviti žalbu Povereniku u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke kojom je zahtev odbijen ili odbačen. Super Kartica d.o.o. se obavezuje da će sve Vaše lične podatke čuvati do opoziva saglasnosti i da ih neće ustupiti ni jednoj drugoj kompaniji koja nije njen osnivač, partner programa nagrađivanja Super Kartice i drugo pravno lice koje ima ugovorima definisanu i uređenu saradnju sa Super Kartica d.o.o, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br 97/2008).

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije:

Pitanja Email Besplatni info telefon 0800 301 300

Prijavite se na svoj korisnički nalog ili se učlanite u program

Imam karticu Želim karticu