Super cena uz Super Karticu

01.06.2020.

U poljoapotekama Klub A
Zaštitite svoje useve od štetočina primenom prepata, kakvi su Bifenicus insekticidi.

Ponuda se odnosi na sva pakovanja navedenih insekticida.

Bifenicus
Bifenicus je insekto-akaricid koji deluje kontaktno, digestivno i gasnom fazom. Preparat se ne usvaja preko lista i korena, jer je slabo do skoro nerastvorljiv u vodi. Pritisak pare mu omogućava da se koristi inkorporacijom u zemljište.

NAPOMENA
Ne primenjivati u vreme cvetanja biljaka i u vreme leta pčela.

Prijavite se na svoj korisnički nalog ili se učlanite u program

Imam karticu Želim karticu

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije:

Pitanja Email 0800 301 300
Besplatni info telefon 0800 301 300